Club Officers

Llywydd/President

KAYE DAVIES

 

Is-Lywydd/Vice-Presidents

Granville John

Cadeirydd / Chairman

Dylan Edwards (01239831747)

Is-Gadeirydd / Vice Chairman

Tudur Lewis (07971365083 - 01994419696), tlewis137@btinternet.com

 

Ysgrifennydd / Secretary

Gordon Eynon (07584488253 - 01437563340), gordoneynon@btinternet.com

 

Trysorydd / Treasurer

Wyn Jones (01239613924)

Trysorydd Cynorthwyol / Assistant Treasurer

Ian Delve (01239831601)

 

Y Pwyllgor / The Commitee

Brian Davies, John Davies, Ian Delve, Emyr Davies, Euros Edwards, Dylan Edwards, Eifion Evans, Gordon Eynon, Brian Francis, Adrian Howells, Peter John, Wyn Jones, Paul Jenkins, Wyn Jenkins, Tudur Lewis, Andrew Morris, Keith Phillips, Kevin Phillips, Kevin Rees, Huw Scourfield. 

 

Aelodau Dros Oes / Life Members

Brian Davies, John Davies, Ian Delve, Eifion Evans, Gordon Eynon, Alan Harries, Peter John, Alan Mathias, Keith Phillips

 

Director of Rugby / Cyfarwyddwr Rygbi

Robin Davies (07971627541)

 

Rheolwr y Tim Cyntaf / First Team Manager

Iwan James

Capten y Tim Cyntaf / First Team Captain

Rhys Davies

Rheolwr yr Ail Dim / 2nd XV Manager

Cennydd James (07968163181)

Capten yr Ail Dim / 2nd XV Captain

Daniel Griffiths

 

Hyfforddwyr Timau Hyn / Senior Coaches

Randal Williams
Carwyn Jones

 

Rheolwr Tim yr Ieuenctid / Youth Manager

Euros Edwards (07971604873)

Capten y Tim Ieuenctid / Youth Team Captain

Jon Hill

Hyfforddwyr Tim Ieuenctid / Youth Coaches

Tudor Harries
Kevin Phillips

 

Ysgrifennydd Gemau / Fixture Secretary

Mark Davies (01437769123 - 07929589772) mark.davies@southwales.co.uk

 

Yr Adran Iau / Junior Section :

Cadeirydd - Barry Davies (07977161049)

Ysgrifennydd - Andrew Thomas (07977637794)

Trysorydd - Chris Howells (07751047457)

Ysgrifennydd Gemau - Gareth Wilson (07974020114)

Cyfarwyddwr RygbiRobin Davies (07971627541)

 

Ygrifennydd tocynnau gêmau rhyngwladol - Brian Francis

Ysgrifennydd Noddwyr Gêmau - Ian Delve

Ysgrifennydd Noddwyr Arwyddion a Rhaglen - Wyn Jones

Ysgrifennydd Aelodaeth - Tudur Lewis

|